Nitrogen i däcken håller trycket
Luften omkring oss består av två ämnen; syre och kväve och genom att separera dessa ämnen från varandra kan man använda enbart nitrogen att fylla däcken med. Nitrogen istället för vanlig luft i däcken innebär att rätt tryck bibehålls i däcken under tre till fyra gånger så lång tid. Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom vilket innebär att trycket i däcket med tiden blir för lågt. Tack vare att kvävgasmolekylen har andra egenskaper än syrgasmolekylen läcker inte nitrogen ut lika fort.
Ökad säkerhet, minskad bränsleförbrukning, ökad livslängd och bättre miljö
Ett bibehållet och korrekt lufttryck gör att bilen rullar lättare. Det innebär i sin tur att bilen förbrukar mindre bensin och orsakar lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Med bibehållet tryck minskar däckslitaget och däckets livslängd ökar väsentligt. Tack vare rätt tryck förbättras också väghållningen. Bilen blir mer lätthanterlig i en kritisk situation och bromssträckan blir kortare.

Den luft som vanligtvis fylls i däcken innehåller fukt. När däcken växlar från varmt till kallt bildas det kondens på insidan av däcket och risken för korrosion på stål- och aluminiumfälgar ökar. I förlängningen påverkar det också däckets kvalitet. Nitrogen är torrt och inert, det vill säga reagerar varken med däck eller fälg.
Nitrogen i däcken blir allt vanligare bland åkerier och transportföretag i övriga Europa. Inom flygindustrin har nitrogen använts länge, främst tack vare att risken för däckhaveri minskar. I många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om det skulle uppstå brand. Tack vare sina speciella egenskaper är nitrogen också vanligt inom racing, till exempel Formula 1 och NASCAR.
Nitrogen från AGA
AGA erbjuder nitrogen i flera olika former; på gasflaska, flytande i tank eller för egen tillverkning på plats med generator. Vi tillhandahåller också den utrustning som krävs, en så kallad Nitrogen buggy, för att fylla på däcken med önskat tryck.

Tel 031-799 60 95
Obs! när du lämnar bilen ska den vara fulltankad för att få helt rätt värden.
Nitro

© Copyright 2021 Däckpojkarna Partille